Privacyverklaring

Centrum Sprankel, gevestigd aan Jonagold 30, 6662 HW Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Centrum Sprankel

Petra Swart

Jonagold 30

6662 HW Elst (Gld.)

+31 6 44992248

www.centrumsprankel.nl

info@centrumsprankel.nl

Centrum Sprankel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Centrum Sprankel?
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelt Centrum Sprankel?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Centrum Sprankel, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand, eventueel medicijngebruik en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we jou altijd om toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom verzamelt Centrum Sprankel persoonsgegevens?

Centrum Sprankel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het geven van adequate (energetische) behandelingen of het doen van een familieopstelling;
  • Het maken of wijzigen van een afspraak voor behandeling;
  • Afhandelen van de betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (uitsluitend met expliciete toestemming);
  • Informeren over het wijzigen van diensten en/of tarieven;
  • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier.
Wat gebeurt er als persoonsgegevens niet worden gedeeld?

Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat Centrum Sprankel een dienst niet kan leveren.

Voor een reading zijn jouw naam, e-mailadres en klacht noodzakelijk om een goede reading te kunnen doen en om de resultaten vervolgens via e-mail naar jou te mailen. Voor een Balanssessie en sessie Sprankelcoaching zijn jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, klachten, gezondheidstoestand, eventuele ziekten en aandoeningen in het verleden en eventueel medicijngebruik noodzakelijk om een behandeling verantwoord te kunnen uitvoeren. Naast de genoemde gegevens zijn voor een familieopstelling ook gegevens nodig over jouw familiegeschiedenis om een goede en verantwoorde familieopstelling te kunnen doen.

Hoe lang bewaart Centrum Sprankel jouw gegevens?

Centrum Sprankel zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden na de laatste behandeling.

Als je een reading of behandeling via overboeking hebt betaald, worden jouw NAW-gegevens en betaalhistorie 7 jaar bewaard in de boekhouding van Centrum Sprankel vanwege de wettelijke bewaartermijn.

Delen met anderen

Centrum Sprankel deelt gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Centrum Sprankel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Centrum Sprankel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Centrum Sprankel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft Centrum Sprankel je al om toestemming gevraagd voor deze cookies. Je kunt je daarnaast zelf ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/instructiefilmpjes-cookies-beheren/

Nieuwsbrief

Centrum Sprankel verstuurt regelmatig relevante content voor informatie- en marketingdoeleinden via La Posta. Het is te allen tijde mogelijk om gegevens te wijzigen en je af te melden voor deze e-mails via de link onderaan in de e-mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@centrumsprankel.nl. Centrum Sprankel zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Centrum Sprankel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumsprankel.nl .

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@centrumsprankel.nl.

Wijzigingen

Centrum Sprankel behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Inhoudelijke wijzigingen worden altijd gecommuniceerd via ‘Sprankelpost’.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-6-2018.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.